Transport gratuit pentru comenzile care au valoarea produselor de minim 75 lei.
»

Concurs: Ziua Femeii

CONCURS: Sărbătorim luna femeii împreună, alături de cele mai importante doamne și domnișoare din viața noastră! Lasă un comentariu la fotografia de concurs și spune-ne cine este cea mai importantă figură feminină pentru tine și de ce și eticheteaz-o în comentariu, să vadă cât de mult o apreciezi! Cele mai frumoase 2 răspunsuri vor primi câte un set de produse Gerocossen, pentru o primăvară minunată!
Concursul se desfășoară în perioada 8-18 martie 2019.
 
SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI:
1.1. Organizatorul Campaniei - SC GEROCOSSEN SRL, persoana juridica cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompei - numarul 9 - sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5067/1991, CUI: 5326, Email: gerocossenonline@gmail.com, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza Notificarii nr. 28074, denumita in continuare "Organizatorul".
1.2 Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”).
Perioada in care se desfasoara Campania este descrisa la Sectiunea 3 ca Durata Campaniei.
1.3.Regulamentuleste intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane, online, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/gerocossenonline/ sau trimitand o solicitare scrisa la adresa sediului Organizatorului mentionat la art. 1.1.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi disponibile on line in cadrul paginii oficiale de Facebook, sectiunea Notes sau trimitand o solicitare scrisa la adresa sediului Organizatorului mentionat la art. 1.1.
1.5. Campania este organizata in perioada 8 – 18 martie 2019, se adreseaza persoanelor cu varsta minima de 16 ani, cu domiciliul in Romania si se desfasoara in mediul online pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/gerocossenonline/si pagina de Instagram https://www.instagram.com/gerocossen_cosmetice/ in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara in cadrul paginii de Facebook - https://www.facebook.com/gerocossenonline/ si pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/gerocossen_cosmetice/ si in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfasura in perioada 8 – 18 martie 2019, (numita in continuare „Durata Campaniei”).
3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi facuta publica in cadrul paginii oficiale de Facebook, sectiunea Notes.
SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda 3 premii cu valoare totala de 486 lei, cu TVA inclus. Vor fi acordate doua premii in cadrul postarii de concurs de pe pagina de Facebook si un premiu in cadrul postarii de pe pagina de Instagram. Vor fi desemnate drept castigatoare cel mai complete si interesante raspunsuri la intrebarea concursului. Premiile constau in cate un set de produse Gerocossen format din:
  • Set creme antirid HYALURON ANTI-AGE - de zi si de noapte
  • Apa micelara 3 in 1 HYALURON ANTI-AGE
  • Crema de maini hidratanta Argan Line
  • Ulei de masaj nutritiv Argan Line
  • Masca tratament intensiv cu keratina si ulei de jojoba - Keratin+
  • Sampon cu keratina si ulei de migdale pentru par degradat - Keratin+
  • Crema de corp Body Shine
Premiile nu se preschimba in bani.
4.2. In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda rezervei extrase. In cazul in care nici rezerva nu poate fi validata, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.
4.3. Aceeasi persoana se poate inscrie in ambele concursuri, dar nu poate fi declarata castigatoare pe ambele platforme
SECTIUNEA 5. CONDITII SI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
5.1. Pentru a participa la campanie, partipantii trebuie sa respecte conditiile de mai jos:
- sa acceseze pagina de Facebook Gerocossen - https://www.facebook.com/gerocossenonline/ sau pagina de Instagram - Instagram https://www.instagram.com/gerocossen_cosmetice/
- sa caute imaginea postata, dedicata concursului si sa lase un comentariu in care sa mentioneze care este femeia din viata lor pe care o admira cel mai mult si de ce, precum si sa eticheteze persoana respectiva in comentariu
SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
6.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 16 ani la data inceperii Campaniei si care are domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului.
6.2. Prin inscrierea la Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.
6.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa elimine din Campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, procedand la demersuri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare.
SECTIUNEA 7. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR
7.1. Selectia castigatorilor va fi realizata in data de 19 martie 2019, castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi, in cadrul paginilor de Facebook si Instagram Gerocossen si vor fi contactati pentru detalii privind revendicarea premiului castigat. Castigatorii au un termen de 10 zile de la data extragerii, pentru a revendica premiul. Premiile vor fi acordate de catre un juriu format din reprezentanti ai Gerocossen si ai agentiei de comunicare, ce vor premia cele mai originale si argumentate comentarii.
7.2. Odata cu alegerea castigatorilor se va mai alege 1 persoana, pastrata ca rezerva.
SECTIUNEA 8. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Castigatorii vor fi denumiti Potentiali Castigatori pana la validarea finala a acestora.
8.2. In scopul validarii finale, Organizatorul va solicita participantilor/reprezentantilor legali, la momentul decernarii premiului, prezentarea cartii de identitate. Nu se accepta revendicarea premiului de catre altcineva decat persoana titulara a contului de client sau de catre reprezentantul legal al acesteia.
8.3. In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii sau nu respecta termenii impusi de prezentul Regulament, Organizatorul este indreptatit sa apeleze la rezerva conform Regulamentului.
8.4. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
8.5. Toate cheltuielile privind punerea la dispozitie a premiului vor fi suportate de catre Organizator, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.
Clauze diverse de validare si acordare a premiilor
8.6. In cazul in care castigatorul premiului Campaniei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.
8.7. Exceptand cazurile descrise mai sus la 8.6, Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane.
8.8. Premiul se va oferi in baza unui proces verbal semnat de catre Organizator si castigator
SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare i se pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului regulament, fara a informa participantul de acest lucru.

SECTIUNEA 10. DATE PERSONALE

10.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie in conformitate cu Legea 677/2001.
10.2. Urmatoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale si utilizate in scopul desfasurarii acesteia de la toti participantii: nume, prenume exprimate pe pagina personala de Facebook.
10.3. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator si/sau catre Partener.
10.4 Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Campania promotionala. Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la Campaniei
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE
12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
SECTIUNEA 13. LITIGII
13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul paginii de Facebook https://www.facebook.com/gerocossenonline/ sau trimitand o solicitare scrisa la sediul Organizatorului, mentionat la art. 1.1.
SC GEROCOSSEN SRL
© Copyright Gerocossen 2020. Toate drepturile rezervate.